Obudowa krzesła biurowego jest zwykle czysta

- Jan 01, 2019-

Obudowa fotela biurowego jest zazwyczaj czysta i odnosi się do różnych krzeseł, które są przystosowane do codziennej pracy i zajęć towarzyskich. Partnerzy biurowi OfficeMate dzielą krzesła biurowe na wąskie i szerokie


Podczas obchodzenia się z urządzeniem należy zachować ostrożność i zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć kolizji.

Po siedzącym trybie życia należy często klepać siedzące części i krawędzie, aby przywrócić pierwotny kształt i zmniejszyć depresję spowodowaną koncentracją siedzenia.


Trzymaj skórę z dala od radiatora i unikaj bezpośredniego światła słonecznego. Nie wystawiaj go na silne światło.

Podczas czyszczenia nie należy intensywnie trzeć, aby uniknąć uszkodzenia naskórka. W przypadku skórzanych sof i krzeseł biurowych, które były używane przez długi czas lub nieumyślnie, można użyć szmatki z odpowiednim stężeniem wody z mydłem (lub proszku do prania, zawartość wody 40% ~ 50%). Następnie wytrzyj wodą, a następnie osusz czystą szmatką. Nie używaj silnych produktów odkażających (takich jak proszek do odkażania, terpentyna rozpuszczalnikowa chemiczna, benzyna lub inne niewłaściwe płyny).